Kvalitetskontroll

Kunskap är makt! All vår personal får handledning och utbildning i kvalitetsarbetet. Regelbunden uppföljning, utvärdering och utveckling av både service, miljö, hygien, våra rutiner, råvaror och kontrollsystem lägger grunden för bra kvalité. Att träna vår personal i dessa områden är det överlägset bästa sättet att garantera matens kvalitet och säkerhet.