Kundavtal

Vi behandlar personuppgifter avseende våra fysiska kunder och företrädare på bolag som vi har kundavtal med. Vi kan även behandla personuppgifter för deltagare i våra events eller catering arrangemang, i den mån sådana uppgifter tillhandahållits från kunden som beställt våra tjänster. Personuppgifterna sparas enbart så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilka de regisserades. När uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de ursprungliga ändamålen raderas de. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara:

  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Adress
  • Personnummer
  • Uppgifter om allergier och matpreferenser