Livsmedelshygien

Vår mathanteringen uppfyller lagstiftningens tydliga mål om alla konsumenters rätt till säkra livsmedel. Regelverket består av EG-förordningar och från och med 2006 en ny svensk livsmedelslag. Till lagstiftningen har Livsmedelsverket skrivit flera vägledningar som vi på Saffaa´s följer noggrant. Vi kontrollerar våra egna rutiner regelbundet och får därmed säkra system för all vår personal att hantera livsmedel.