MILJÖ

Vi är måna om miljö och natur. Vi strävar efter en Hållbar Restaurang med målet att engagera oss och våra kunder, och jobba mer hållbart. I fokus ligger fem områden: Mat, Miljö och klimat, Reko (arbetsmiljö, fairtrade, tillgänglighet), Kommunikation och Ekonomi. Vi vill gärna berätta för alla hur det ser ut hos oss: på tallriken, för personalen, med disk-kemikalier och mycket annat. För oss betyder hållbarhet att man har ett helhetsperspektiv. Hållbarhet är en resa med utgångspunkten att få ett systematiskt förbättringsarbete som som når hela vägen från de produkter restaurangen köper in, till gästerna som äter de färdiga rätterna.